Calamiteitenfonds

De Reisbeleving is aangesloten bij de stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen onze reizen. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  1. (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
  2. De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakt abnormale gebeurtenis.
De kosten voor deze verplichte deelname bedraagt 2,50 euro per 9 deelnemers.

Menu